Kinderdagverblijf - Praktisch
Huishoudelijk reglement

Maaltijden

We hechten veel belang aan gezonde en natuurlijke voeding.
Afhankelijk van het tijdstip en de duur van de aanwezigheid van het kind in de opvang verstrekt het kinderdagverblijf de gepaste maaltijd.
Het ritme van het kind wordt zoveel als mogelijk gevolgd.
Flesvoeding wordt meegebracht van thuis.
Borstvoeding moet niet stopgezet worden bij de aanvang van de opvang, wij hebben een voedingshoekje ter beschikking en afgekolfde melk kan op juiste wijze bewaard en bereid worden.
De maaltijden en de fruitpappen worden vers bereid in het kinderdagverblijf.
Het weekmenu hangt ter inzage op het infobord en in de leefgroepen.

Slapen

Het slaapritme van het kind wordt zoveel mogelijk gevolgd. De kinderen slapen toe en met de leeftijd van 18 maanden in spijlenbedjes.
In de peutergroep slapen de kinderen in veldbedjes.
We volgen de veiligheidspreventie wiegendood aanbevolen door Kind en Gezin.

We beschikken ook over 4 buitenslaapbedjes.

Download het Huishoudelijk reglement