Kinderdagverblijf - Praktisch
Huishoudelijk reglement

Opnamebeleid

Iedereen is welkom.
We streven naar een verantwoorde opname, rekening houdend met de groepsgrootte, de bezettingspercentages, voldoende begeleiding, draagkracht van de begeleiding, maar eveneens met de wensen van de ouders. De inschrijving gebeurt via een leidinggevende.

Download het Huishoudelijk reglement