Kinderdagverblijf - Praktisch
Huishoudelijk reglement

Ouderbijdrage

De bijdrage wordt vastgesteld op basis van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen op het aanslagbiljet.
Ouders bezorgen ons een attest inkomenstarief die opgevraagd kan worden op de website van K&G.

Maandelijks ontvangt u een factuur. Er wordt ook jaarlijks een fiscaal attest afgeleverd.

Download het Huishoudelijk reglement