Kinderdagverblijf - Praktisch
Huishoudelijk reglement

Ziekte van het kind

Licht zieke kinderen kunnen in het kinderdagverblijf terecht.
Wanneer uw kind 38,5°C heeft of te ziek is, dan mag het niet naar de opvang komen.
Indien uw kindje overdag ziek wordt, worden de ouders verwittigd en wordt een gepaste oplossing gezocht.

Medicatie wordt enkel toegediend met schriftelijke toestemming van de ouders of met doktersattest.


Download het Huishoudelijk reglement