Facturatie

U ontvangt maandelijks een gedetailleerde rekening die binnen de 14 dagen betaald dient te worden.
De opvangprijs wordt bepaald op basis van de aanwezigheidsduur van uw kind.
Deze dekt het geheel van de verblijfskosten behalve de kosten voor het middagmaal, eventuele uitstappen, administratiekosten en eventuele boetes.

De prijzen zijn terug te vinden in het Huishoudelijk Reglement.

Wanneer meerdere kinderen uit één gezin tegelijk aanwezig zijn wordt een korting toegekend van 20% op de opvangprijs. Daarvoor moet u ons een attest 'gezinssamenstelling' bezorgen.
Indien alle facturen van het betreffende jaar werden betaald, wordt er ook jaarlijks een fiscaal attest afgeleverd.