Historiek

1972 - 2012

De Zusters Augustinessen van Harelbeke waren de pioniers van de kinderopvang in Harelbeke en dit onder leiding van Zuster Serafien. Vanuit een bijzondere gedrevenheid, engagement en bezorgdheid werd aanvankelijk in 1972 kinderdagverblijf Wellecome opgestart en in 1978 werd de VZW uitgebreid met kinderdagverblijf Kolleblomme.

Evenwel brengt onze sterk en snel evoluerende samenleving nieuwe noden met zich mee. Kinderopvang is een vakgebied geworden, een specialisatie. Vanuit deze veranderende omgeving en opgelegde criteria groeide jaren terug het verlangen om een nieuwe entiteit te bouwen waar de 2 kinderdagverblijven onder 1 dak zouden komen te staan : kinderdagverblijf De kleine ark

Er werd gekozen voor een nieuwe locatie temidden het schoolse gebeuren waar een perfecte doorstroming is vanuit de kinderopvang naar de kleuterklas tot en met de 2de graad van het middelbaar onderwijs.

Op 16 april 2012 werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen.

Er werd met deze realisatie gestreefd naar een optimalisatie van de kindbezetting, organisatie en toegankelijkheid met als enig doel : de zorg voor het kind.