header

Visie

Met onze Buitenschoolse opvang willen we de kinderen een aangename tijd bezorgen in een pedagogisch verantwoord klimaat waar individuele aandacht en opvang naast gezelligheid en openheid belangrijk zijn.
Wij willen optimale kansen bieden aan elk kind in de opvang.

Bewegen, spelen en natuurbeleving staan centraal.
We hebben aandacht voor een gezonde en afwisselende voeding.