Pedagogische werking

Wij willen uw kind optimale kansen bieden om zich goed en veilig te
voelen in de opvang.

De kinderen kunnen in kleinere groepjes spelen of activiteiten doen, soms per leeftijd, soms volgens interesse.

De kinderen worden via een wisselend aanbod van materiaal gestimuleerd tot creativiteit, spontaniteit en fantasiespel.

Kinderen kunnen vrij kiezen en zelf initiatief nemen hoe ze zich willen uitleven.
Soms organiseren we specifieke activiteiten zoals sport, dans, knutselactiviteit, uitstap,….