Maaltijden

Maaltijden

We hechten veel belang aan gezonde en natuurlijke voeding.
Afhankelijk van het tijdstip en de duur van de aanwezigheid van het kind in de opvang verstrekt het kinderdagverblijf de gepaste maaltijd.
Het ritme van het kind wordt zoveel als mogelijk gevolgd.
Flesvoeding wordt meegebracht van thuis.
Borstvoeding moet niet stopgezet worden bij de aanvang van de opvang.
De maaltijden en de fruitpappen worden vers bereid in het kinderdagverblijf.
Het weekmenu hangt ter inzage op het infobord en is te raadplegen op de website.

Slapen

Het slaapritme van het kind wordt zoveel mogelijk gevolgd. De kinderen slapen in bedjes aangepast aan de leeftijd.
We volgen de veiligheidspreventie wiegendood aanbevolen door Kind en Gezin.

We beschikken ook over 4 buitenslaapbedjes.