header

Ziekte en Medicatie

Zieke kinderen kunnen niet in de opvang terecht. Indien uw kind overdag ziek wordt, nemen wij contact op met de ouders en zal gevraagd worden om uw kind af te halen.

De opvang geeft nooit op eigen initiatief medicatie aan de opgevangen kinderen.
Wanneer uw kind medicatie nodig heeft, hebben we daarvoor een doktersattest of een schriftelijke toestemming nodig.