Samenwerking met de ouders en de kinderen

Wij willen de kinderen zo ruim mogelijk betrekken bij de opvang.

De leefregels, de afspraken over wat kan en mag in de opvang, worden in overleg met de kinderen opgesteld.
Kinderen kunnen een inbreng doen in het activiteitenaanbod en de inrichting van de ruimtes.
De inspraak van alle kinderen is een uitgangspunt in de werking.

Wij willen ook alle ouders zoveel mogelijk informeren over en betrekken
bij de opvang.

Ouders worden geïnformeerd over het activiteitenaanbod in de vakanties, de sluitingsdagen, de leefregels en de afspraken.
Suggesties over de werking en het beleid zijn steeds welkom.
Elke ouder kan vooraf samen met zijn kind(eren) kennismaken met de opvang. U kan dan een praatje slaan met de begeleid(st)ers, hen vragen stellen over de aanpak en u krijgt een rondleiding door de lokalen.